logo

Wie zijn wij en wat is onze missie?


‘AriAdnA, triple A netwerk voor vrouwelijke professionals’ richt zich tot vrouwen die professioneel actief zijn als ondernemer, bedrijfsleider, kaderlid in een overheids- of privé-bedrijf, politicus en vrouwen actief in intellectuele en vrije beroepen.
AriAdnA heeft als doel :
  • vrouwen samenbrengen op netwerkevents teneinde hen een professioneel netwerk aan te reiken
  • referentiekader aanreiken aan vrouwen
  • integratie vergemakkelijken in andere professionele netwerken
  • activiteiten organiseren voor en door vrouwen.
AriAdnA is een ledenorganisatie. Het jaarlijks lidgeld bedraagt 120 EUR. Zij organiseert voor haar leden vier netwerkdiners gespreid over het jaar en een gratis ledenactiviteit. De deelname aan een netwerkdiner bedraagt 55 EUR.
Voor geïnteresseerden, die éénmaal wensen kennis te maken met of sporadisch willen deelnemen aan het netwerk, bedraagt het netwerkdiner 85 EUR.
 
 
Inke Dedecker,
Voorzitter AriAdnA

Lieve Theunis    Christine Winters    Nicole Cuyvers    Lieve Dehaese    Marijke Sourbron    Veronique Volders
Bestuursleden AriAdnA